Semināru ziņojumi

Nepietiekamu DDVA standartu izmaksas — gatavojoties ES-28 novērtējumam

Šajā ziņojumā ir aprakstīta norise tehniskajai sanāksmei, kurā piedalījās eksperti, lai apzinātu veidu, kā novērtēt nepietiekamu darba drošības un veselības aizsardzības standartu izmaksas ES-28 līmenī. Sanāksmes galvenais temats bija ES-OSHA projekts “Darba negadījumu un arodslimību izmaksu novērtēšana — metodoloģiju pārskats” (astoņās valodās tulkotais ziņojums un kopsavilkums pieejams:https://osha.europa.eu/en/topics/business-aspects-of-osh). Ekspertu sanāksmes mērķis bija pārrunāt projekta galvenos rezultātus un, pamatojoties uz tiem, uzsvērt galvenos faktorus, kas aģentūrai jāņem vērā, veicot Eiropas mēroga novērtējumu. Te jāmin esošie ierobežojumi, iespējamie veidi to novēršanai, kā arī kopumā labākā metodoloģiskā pieeja.

Event Details

Sākuma datums: 
19/06/2014 - 09:00
Beigu datums: 
19/06/2014 - 17:15
Number of pages 6