You are here

Publikācijas
14/08/2017

Centieni drošākiem, veselībai nekaitīgākiem un veiksmīgākiem mazajiem uzņēmumiem

Centieni drošākiem, veselībai nekaitīgākiem un veiksmīgākiem mazajiem uzņēmumiem

EU-OSHA pārbauda drošību un veselības aizsardzību Eiropas mikrouzņēmumos un mazajos uzņēmumos (MMU).

Ir jāveic vairāk pasākumu, lai apzinātos konkrētās DDVA problēmas, ar kurām šie uzņēmumi saskaras, un identificētu praktiskus risinājumus.

Downloadin:EN