You are here

Publikācijas
19/10/2018

Drošs darbs ar bīstamām ķīmiskajām vielām farmācijas uzņēmumā

Drošs darbs ar bīstamām ķīmiskajām vielām farmācijas uzņēmumā

Šajā gadījumu pētījumā sīki izklāstīta līdzdalības pieeja, ko pieņēmis farmācijas uzņēmums Horvātijā, lai pārvaldītu riskus, ko var radīt darbs ar bīstamām vielām.

Uzņēmuma drošības un veselības aizsardzības stratēģija ir plašāka, nekā paredzēts ES un valsts tiesību aktos, un ietver uzlabotu riska novērtējumu, iespēju robežās samazinātu bīstamo ķīmisko vielu lietojumu un tehniskus pasākumus ekspozīcijas mazināšanai. Tā kā lielākā daļa darbinieku ir sievietes, īpaša uzmanība ir pievērsta darbiniecēm, kuras ir stāvoklī vai baro bērnu ar krūti.

Šīs kaitējuma mazināšanas stratēģijas veiksmes atslēga ir apmācība un izpratnes veidošana, kā arī visu darbinieku iesaiste katrā jaunu ķīmiskās drošības pasākumu izstrādes un īstenošanas posmā.

Downloadin:EN