You are here

Publikācijas
11/04/2018

Otrā Eiropas uzņēmumu apsekojuma par jaunajiem un nākotnes riska veidiem (ESENER-2) tvēruma paplašināšanas tehniskais novērtējums

Otrā Eiropas uzņēmumu apsekojuma par jaunajiem un nākotnes riska veidiem (ESENER-2) tvēruma paplašināšanas tehniskais novērtējums

Šajā ziņojumā ir izklāstīti Otrā Eiropas uzņēmumu apsekojuma par jaunajiem un nākotnes riskiem (ESENER-2) detalizēta tehniskā novērtējuma rezultāti. Novērtējumu speciāli pasūtīja, lai pētītu apsekojuma tvēruma paplašināšanas ietekmi, iekļaujot tajā mikrouzņēmumus un lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības nozares uzņēmumus.

Šo uzņēmumu iekļaušana, domājams, nav mazinājusi datu kvalitāti. Tas ir nozīmīgs solis uzticamu pierādījumu bāzes izstrādē, jo šādi uzņēmumi nozīmīgi ietekmē ekonomiku. Ziņojumā ir iekļauti arī ieteikumi atlases procedūru uzlabošanai, ko varētu īstenot pirms ESENER-3 apsekojuma.

Downloadin:EN