You are here

Publikācijas
17/01/2019

Kopsavilkums. Uz datiem balstīta metode, lai novērtētu pakļaušanu bīstamu vielu iedarbībai ES darbavietās

Kopsavilkums. Uz datiem balstīta metode, lai novērtētu pakļaušanu bīstamu vielu iedarbībai ES darbavietās

Šajā kopsavilkuma ziņojumā norādīts pamats uz datiem balstītai metodoloģijai, kas izveidota, lai novērtētu pakļaušanu bīstamu vielu iedarbībai ES darbavietās, un iepazīstināts ar pamatprincipiem uzraudzības tendencēs un iedarbības un lietošanas attīstībā.

Tajā īsumā izklāstīta izmantotā pieeja — publiski pieejamo datu avotu apvienošana ar ekspertu novērtējumu un ieguldījumu —, lai identificētu vielas, kas rada bažas, un noteiktu tām prioritātes.

Ziņojumā ir uzsvērti arī šīs metodes trūkumi un ierosināti iespējamie uzlabojumi un nākamie soļi.

Downloadin:EN