You are here

Publikācijas
30/03/2016

Otrais Eiropas uzņēmumu apsekojums par jaunajiem un nākotnes riskiem (ESENER-2): Darba drošības un veselības aizsardzības pārvaldība darbavietās

Otrais Eiropas uzņēmumu apsekojums par jaunajiem un nākotnes riskiem (ESENER-2): Darba drošības un veselības aizsardzības pārvaldība darbavietās

Šajā ziņojumā ir sniegts otrā Eiropas uzņēmumu apsekojuma par jaunajiem un nākotnes riskiem (ESENER-2) rezultātu pārskats, orientējoties vispārīgi uz darba drošību un veselības aizsardzību (DDVA) un jo īpaši uz psihosociāliem riskiem, darbinieku iesaistīšanu DDVA pārvaldībā, kā arī galvenajiem rīcību stimulējošiem un bremzējošiem faktoriem. Apsekojuma mērķis ir palīdzēt darbavietām efektīvāk risināt darba drošības un veselības aizsardzības problēmas un uzlabot darbinieku veselību un labklājību. Tādējādi tiek nodrošināta starp valstīm salīdzināma informācija, ko izmanto jaunas politikas izstrādei un īstenošanai šajā jomā.

Downloadin:EN

Summary & Resources