You are here

Publikācijas
21/03/2014

Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra 2012. gadā sagatavoja ziņojumu, kurā definētas prioritātes darba drošības un veselības aizsardzības (DDVA) pētniecībai no 2013. gada līdz 2020. gadam, ar nolūku sniegt ieguldījumu iespējamas Eiropa

Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra 2012. gadā sagatavoja ziņojumu, kurā definētas prioritātes darba drošības un veselības aizsardzības (DDVA) pētniecībai no 2013. gada līdz 2020. gadam, ar nolūku sniegt ieguldījumu iespējamas Eiropa

Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra 2012. gadā sagatavoja ziņojumu, kurā definētas prioritātes darba drošības un veselības aizsardzības (DDVA) pētniecībai no 2013. gada līdz 2020. gadam, ar nolūku sniegt ieguldījumu iespējamas Eiropas Savienības (ES) DDVA stratēģijas sagatavošanā un sniegt ieguldījumu Eiropas Pētniecības un inovācijas pamatprogrammā „Apvārsnis 2020”, kā arī veicināt DDVA pētniecības koordinēšanu un finansēšanu Eiropas Savienībā. Ziņojums ir precizējums EU-OSHA darba dokumentam „Darba drošības un veselības aizsardzības pētniecības prioritātes ES 25 dalībvalstīs”, kurš publicēts 2005. gadā, ņemot vērā jaunākās zinātniskās atziņas šajā jomā, izmaiņas darba pasaulē un jaunākās tendences, kurām ir ietekme uz darba drošību un veselības aizsardzību.

Downloadin:BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HR | HU | IS | IT | LT | LV | MT | NL | NO | PL | PT | RO | SK | SL | SV