You are here

Publikācijas
09/02/2015

Pirmie secinājumi, kas gūti Eiropas otrajā uzņēmumu apsekojumā par jaunajiem un nākotnes riska veidiem (ESENER-2)

Pirmie secinājumi, kas gūti Eiropas otrajā uzņēmumu apsekojumā par jaunajiem un nākotnes riska veidiem (ESENER-2)

EU-OSHA Eiropas uzņēmumu otrajā apsekojumā ESENER-2 tika apkopotas atbildes no gandrīz 50 000 uzņēmumiem par DDVA pārvaldību un riska veidiem darbavietā, īpašu vērību pievēršot psihosociālajiem riskiem, darbinieku līdzdalībai, kā arī rīcības ierosinātājiem un šķēršļiem. Mērķis ir nodrošināt valstu starpā salīdzināmus datus politikas veidošanas atbalstam, kā arī palīdzēt darbavietām efektīvāk pārvaldīt riskus. Sākotnējā analīzē sniegta rezultātu atlase.

Downloadin:EN