You are here

Publikācijas
07/05/2018

REACH 2018 — aicinājums rīkoties!

REACH 2018 — aicinājums rīkoties!
REACH regula paredz, ka uzņēmumiem,
kas ražo vai importē ķīmiskās vielas ES,
Islandē, Norvēģijā vai Lihtenšteinā apjomos,
kas nav mazāki par vienu tonnu gadā, ir
tās jāreģistrē ECHA. Ja informācija par
ķimikālijas bīstamajām īpašībām nav pieejama,
tā ir jāsagatavo, un vajadzības gadījumā ir
jāatjaunina drošības datu lapas.
Downloadin:BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | RO | SK | SL | SV