You are here

Publikācijas
07/06/2018

Stimulējošu vielu pārvaldība darbavietā: darba aizsardzības perspektīva

Stimulējošu vielu pārvaldība darbavietā: darba aizsardzības perspektīva

Šajā rakstā ir dota jaunākā informācija par pēdējiem sasniegumiem attiecībā uz darba aizsardzības riskiem, ko rada stimulējošas vielas darbavietā.

Rakstā ir mēģināts izprast plašāku kontekstu, kāpēc darbinieki lieto stimulējošas vielas, piemēram, pētot šādu vielu lietošanas sociālo un ekonomisko situāciju, kā arī vērtējot to atspoguļošanu plašsaziņas līdzekļos.

Rezultātu mērķis ir veicināt debates, kā arī runāt par sekām vadītājiem un politikas veidotājiem.

Downloadin:EL | EN | HR | HU | LV | SL