You are here

Publikācijas
15/02/2018

Darba aizsardzības pārvaldība darbavietās Eiropā — fakti no otrās Eiropas uzņēmumu aptaujas par jaunajiem un nākotnes riskiem (ESENER-2)

Darba aizsardzības pārvaldība darbavietās Eiropā — fakti no otrās Eiropas uzņēmumu aptaujas par jaunajiem un nākotnes riskiem (ESENER-2)

Ziņojumā aprakstīts, kā ar vadības apņemšanos un darbinieku pārstāvību darba aizsardzības pārvaldībā var ievērojami palielināt uzņēmuma iespēju īstenot labu praksi.

Tajā arī uzsvērts, ka nepieciešams palīdzēt mikrouzņēmumiem un mazajiem uzņēmumiem darba aizsardzības īstenošanā saskaņā ar ES stratēģisko satvaru par drošību un veselības aizsardzību darbā no 2014. gada līdz 2020. gadam un Eiropas sociālo tiesību pīlāru.

Kā vienu no jomām, kurā jāveic uzlabojumi, it īpaši mikrouzņēmumu un mazo uzņēmumu vidū un noteiktās nozarēs, identificēja organizāciju tendenci galvenokārt pievērsties ierastajiem darba aizsardzības drošības aspektiem, nevis veselības aizsardzības un psihosociālajiem riskiem.

Downloadin:EN