You are here

Publikācijas
10/12/2018

Kopsavilkums - Brīdināšanas un uzraudzības pieejas ar darbu saistītu slimību identificēšanai ES

Kopsavilkums - Brīdināšanas un uzraudzības pieejas ar darbu saistītu slimību identificēšanai ES

Šajā ziņojumā sniegti konstatējumi no ievērojama projekta par brīdināšanas un uzraudzības pieejām, lai identificētu jaunus arodveselības riskus un jaunas ar darbu saistītas slimības.

Tika izpētītas Eiropas Savienībā (un dažos gadījumos arī citur) pastāvošas pieejas, un pēc 12 brīdināšanas un uzraudzības sistēmu analīzes un konsultācijas ar ekspertiem un ieinteresētajām personām ir sagatavoti ieteikumi šādu uzraudzības sistēmu izveidei un uzlabošanai.

Šis pētījums sniegs labāku izpratni par efektīvām brīdināšanas un uzraudzības pieejām un veidiem, kādos tās var sniegt atbalstu politikas veidošanā un jaunu ar darbu saistītu slimību uz pierādījumiem balstītā novēršanā.

Downloadin:CS | EL | EN | FI | FR | HU | IS | IT | LT | LV | NL | PL | SK | SL