You are here

Publikācijas
15/05/2019

Lielo datu un tehnikas nozīme nākotnē darba drošības pārbaužu efektivitātē

Lielo datu un tehnikas nozīme nākotnē darba drošības pārbaužu efektivitātē

Šajā rakstā apskatīts, kā darba inspekcijas varētu izmantot lielos datus, lai efektīvi izvēlētos darba drošības pārbaužu mērķus. Tajā ir paskaidrots, kā iestādes pašlaik izvēlas pārbaužu objektus un izmanto digitālās attīstības tendences, lai identificētu augsta riska uzņēmumus.

Rakstā aplūkoti piemēroto tehnoloģiju piemēri praksē, ieskaitot Norvēģijas Darba inspekcijas izveidoto instrumentu, kas ar ievērojamu precizitāti atlasa augsta riska uzņēmumus.

Tajā norādīti izaicinājumi un secināts, ka mākslīgā intelekta un cilvēka intelekta apvienošana, visdrīzāk, būtu ideāls risinājums riska objektu atlasei.

Downloadin:EN