You are here

Publikācijas
09/03/2016

Somija — vecuma pārvaldība uzņēmumā <i>Saarioinen Ltd</i>

Somija — vecuma pārvaldība uzņēmumā <i>Saarioinen Ltd</i>

Somu ražotāja/izplatītāja Saarioinen uzņēmumā tika novērots slimības prombūtnes rādītāju pieaugums un agrīna aiziešana no darba muskuļu un skeleta sistēmas traucējumu dēļ. Uzņēmums 2003. gadā uzsāka vecuma pārvaldības programmu nolūkā samazināt izmaksas saistībā ar šo problēmu. Programmu papildināja ar karjeras plānošanu darbiniekiem, kuri vecāki par 50 gadiem, kā to noteica pārtikas nozares koplīgums 2010. gadā. Visi fiziskā darba strādnieki, kuri ir vecāki par 55 gadiem un ar piecu vai vairāku gadu pieredzi uzņēmumā, var pieteikties seniora statusam, kam pienākas individuāls plāns ar darba pielāgojumu, pārkvalifikāciju un karjeras plānošanu. Papildu atvieglojumi ir algu līmeņa garantijas, maiņu darba/darba rotācijas samazinājums, senioru atvaļinājums/pagaidu atvaļinājums un medicīnas izmaksu daļēja segšana. Atgriezeniskā saite liecina, ka darbinieku labklājība ir uzlabojusies un pensionēšanās vecums palielinājies par trīs gadiem. Uzņēmums apsver iespēju programmā iekļaut arī garīgā darba veicējus. Veiksmes faktoru skaitā ir atbalstoši valsts tiesību akti un visu ieinteresēto personu iesaistīšanās, taču problēmas rada karjeras plānošana gados vecākiem darbiniekiem. Programma, jo sevišķi darba plānošanas elements un apmierinātības ar darbu anketas, ir nododama lielām privātā vai publiskā sektora organizācijām.

Downloadin:EN