You are here

Publikācijas
11/05/2011

Factsheet 98 - Autovadītāju riska vadība — labas prakses piemēri

Factsheet 98 - Autovadītāju riska vadība — labas prakses piemēri

Autotransporta nozares šoferiem patiesi jābūt informētiem par drošības un veselības jautājumiem, bet vairāku iemeslu dēļ informācijas izplatīšana šajā nozarē ir problemātiska. Šajā faktu lapā ir apkopots ziņojums par šoferiem paredzētajām DDVA kampaņam un iniciatīvām. Šajās kampaņās ir izmantota gan individuāla, gan kolektīva pieeja; dažas kampaņas uzrunā tikai šoferus, bet citās iesaistīti to darba devēji, citas ieinteresētās puses un pat ģimenes. Šoferiem būtiskās praktiskās, bet ne visgudri pamācošas informācijas izmantošana izrādījusies iedarbīga, un dažādu pieeju izmantošana droši vien darbojas vislabāk.

Pasūtīt izdrukātu kopijuEU Publications: You can order a printed copy of this document
Downloadin:BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HU | IS | IT | LT | LV | MT | NL | NO | PL | PT | RO | SK | SL | SV

Summary & Resources