You are here

Publikācijas
08/02/2008

78. faktu lapa – Ar darbu saistītas balsta un kustību aparāta slimības — profilakse. Kopsavilkums

78. faktu lapa – Ar darbu saistītas balsta un kustību aparāta slimības — profilakse. Kopsavilkums

Balsta un kustību aparāta slimības (BKAS) ir visizplatītākās ar darbu saistītas slimības Eiropā. 25% darbinieku no 27 ES dalībvalstīm konstatē sāpes mugurā un 23% sūdzas par sāpēm muskuļos. Pirmkārt, pastāv preventīvie pasākumi, kas jāņem vērā. Tomēr attiecībā uz tiem darbiniekiem, kas jau cieš no BKAS, ir jāpanāk, lai tie saglabātu darbspēju, turpinātu pildīt savus pienākumus, un, ja piemērojams, tie jāintegrē darba vidē. Šajā faktu lapā tiek izklāstīti Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras ziņojumā par slimību profilaksi minētie galvenie secinājumi. Šajā ziņojumā ir sniegta informācija par BKAS profilaksi, kā arī attīstību un progresu, kas panākts šajā jomā kopš iepriekšējas 2000. gadā veiktās BKAS kampaņas. Ziņojums sastāv no divām daļām — jaunāko pārskatu par zinātniskajām publikācijām attiecībā uz BKAS riska preventīviem pasākumiem darbavietā, un 15 izpētes par atrisinātām problēmas, kas radās darbavietā.

Pasūtīt izdrukātu kopijuEU Publications: You can order a printed copy of this document
Downloadin:BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | RO | SK | SL | SV