Kopsavilkums: Darba drošības un veselības aizsardzības riski darbavietā: trīs galveno apsekojumu kopīga analīze
25/05/2017 Veids: Ziņojumi 12 lapas

Kopsavilkums: Darba drošības un veselības aizsardzības riski darbavietā: trīs galveno apsekojumu kopīga analīze

Keywords:ESENER

Šajā ziņojumā sniegti EU-OSHA otrā Eiropas uzņēmumu apsekojuma par jaunajiem un nākotnes riska veidiem (ESENER-2), Eurostat 2013. gada darbaspēka apsekojuma (LFSad hoc moduļa par nelaimes gadījumiem darbā un citām ar darbu saistītām veselības problēmām un Eurofound 6. Eiropas Darba apstākļu apsekojuma (EWCS) galvenie konstatējumi.

Mērķis bija gūt visaptverošu pārskatu par DDVA stāvokli Eiropā, apkopojot iestāžu perspektīvas saistībā ar riska pārvaldību un riska apzināšanos un darbinieku perspektīvas saistībā ar pakļautību riskiem un DDVA rezultātiem.

Lejupielādes
download

Papildu publikācijas par šo tematu