You are here

Publikācijas
13/11/2013

78. e-fakts: gados jaunu darbinieku iesaistīšana DDVA

78. e-fakts: gados jaunu darbinieku iesaistīšana DDVA

Gados jaunu darbinieku iesaistīšana darba drošībā un veselības aizsardzībā (DDVA) ir spēcīgs instruments, lai palīdzētu stiprināt darba drošības kultūru un efektīvu darbību. Lai jauniešus ieinteresētu darba vietas drošības kultūras uzturēšanā, vajadzīgs: viņus iesaistīt DDVA; dot viņiem iespēju; kā arī ieklausīties viņu teiktajā. Šajā e-faktā ieteikts, kā to paveikt.

Downloadin:EL | EN | FI | FR | HU | LT | LV | MT | NO