You are here

Publikācijas
18/06/2018

Bīstamu ķīmisku vielu iedarbības kontrole, apstrādājot ķirurģiskos instrumentus

Bīstamu ķīmisku vielu iedarbības kontrole, apstrādājot ķirurģiskos instrumentus

Šajā gadījuma izpētē aplūkota slimnīca Latvijā, kurā konstatēja, ka darbinieki saskaras ar nepieņemamu etilēna oksīda iedarbības līmeni. Lai to novērstu, viens no slimnīcā veiktajiem pasākumiem bija atsevišķas ēkas uzcelšana, kurā ugunsdrošos skapjos var glabāt visas bīstamās ķīmiskās vielas. Visi darbinieki šobrīd arī saņem padziļinātu apmācību par drošības prasībām attiecībā uz ķīmiskajām vielām un to pareizu izmantošanu.

Downloadin:EN