You are here

Publikācijas
04/04/2019

Drošas un veselīgas Eiropas 25 sadarbības gadu svinēšana

Drošas un veselīgas Eiropas 25 sadarbības gadu svinēšana

EU-OSHA 2019. gadā svin sadarbības ar tās plašā partneru tīkla dalībniekiem 25. gadskārtu, lai Eiropa kļūtu par drošāku un veselībai nekaitīgāku vietu darbam.

Šajā bukletā tiek piedāvāts īss ieskats aģentūras darbā un organizācijā. Tajā ir norādīti EU-OSHA galvenie mērķi, aģentūras trīspusējā pieeja darbam, galvenie partneri un saņēmēji.

Downloadin:DE | EN | ES | FR | NL