You are here

Publikācijas
18/06/2018

Tiekšanās uz darba vidi bez apdraudējumiem, izmantojot apmācību un saziņu

Tiekšanās uz darba vidi bez apdraudējumiem, izmantojot apmācību un saziņu

Šajā gadījuma izpētē apskatīti veidi, kā ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražotājs Ungārijā ir nodrošinājis ievainojumu, negadījumu un emisiju skaita maksimālu samazināšanu. Uzņēmumā izdevās ievērojami samazināt incidentu skaitu, nodrošinot darbiniekiem vairāk praktisko apmācību. Tajā arī ieviesa jaunu saziņas sistēmu, nodrošinot, ka tiek pienācīgi ziņots par novērstiem negadījumiem, un iekļaujot gūto mācību regulārajās ceturkšņa apmācībās, šādā veidā papildus palielinot darbinieku praktisko izpratni par labu darba drošības un veselības aizsardzības praksi darba vietā.

Downloadin:EN