You are here

Publikācijas
06/07/2017

3D drukāšana: jauna rūpnieciskā revolūcija

3D drukāšana: jauna rūpnieciskā revolūcija

Tā kā 3D izdrukas ir relatīvi jauna nozare, maz ir zināms par iespējamo ietekmi uz drošību un veselību darbavietā.

Šajā eksperta pārskatā ir sniegts īss ieskats par 3D izdrukām un aplūkoti ar to saistītie riski.

Lasītājs gūs labāku izpratni par problēmām un par nepieciešamajām izmaiņām šīs jaunās nozares drošības, kā arī veselības aizsardzības nodrošināšanā.

Downloadin:EN | ES | FI | FR | HU | IT | LT | NL | PL | PT