You are here

Rīki un publikācijas

Tiešsaistes interaktīvā riska novērtēšana (OiRA) un tiešsaistes rīki padara vienkāršāku drošības un veselības risku darbavietā novērtēšanu un pārvaldību.

OSHwiki un mūsu publikācijas ir bagātīgi informācijas avoti par visiem DDVA aspektiem. Un Napo ir DDVA čempions, kas ikvienam liek pasmaidīt!