ESENER-1Atlasīt jautājumu

 

 

* Vidējais rādītājs Eiropas Savienībai ietver datus par Horvātiju, lai gan ESENER-1 faktiskā darba laikā 2009. gadā Horvātija vēl nebija ES dalībvalsts (Horvātija pievienojās ES 2013. gada 1. jūlijā). Šie dati ir iekļauti, lai būtu konsekvence ar ESENER-2 datu izklāstu. Jānorāda, ka šo datu iekļaušanai ir tikai neliela ietekme uz ES skaitļiem, salīdzinot ar skaitļiem ESENER-1 publikācijās un skaitļiem, kas atbilst ES 27 dalībvalstīm.