You are here

aptaujas un statistika par DDVA.

Aptaujas ir mūsu darba stūrakmens, un to rezultāti politikas veidotājiem un pētniekiem palīdz noteikt jaunās tendences. Papildu noderīgu statistiku par darba drošību un veselības aizsardzību var atrast šādos avotos: