Darbinieku aptauja par vēža riska faktoru iedarbību
20/05/2020 Veids: Projekta pārskats 2 lapas

Darbinieku aptauja par vēža riska faktoru iedarbību

Keywords:Carcinogens, Work-related cancer

Ar šo projekta pārskatu tiek ieviesta jauna un novatoriska aptauja par darbinieku ekspozīciju vēža riska faktoriem Eiropā. Pastāv uzticamu un salīdzināmu ES līmeņa datu trūkums par vēža riska faktoru iedarbību darbavietā, un jaunās aptaujas mērķis būs novērst šo informācijas trūkumu par vienu no lielākajām ar darbu saistītajām veselības problēmām Eiropā.

Aptaujā tiks ievērots Austrālijas darba vietas riska pētījuma modelis, izmantojot tīmekļa lietojumprogrammu, lai novērtētu arodekspozīciju, pamatojoties uz darbinieku uzdevumiem.
Sākotnēji to veiks kopumā reprezentatīvā sešu ES dalībvalstu izlasē, un pirmie konstatējumi gaidāmi 2023. gadā.

Lejupielādēt in:DE | EN | ES | FI | FR | HU

Papildu publikācijas par šo tematu