Darbinieku iesaistīšana darba drošības un veselības aizsardzības pārvaldībā: kvalitatīvas liecības no ESENER-2.
03/04/2017 Veids: Ziņojumi 136 lapas

Darbinieku iesaistīšana darba drošības un veselības aizsardzības pārvaldībā: kvalitatīvas liecības no ESENER-2.

Keywords:ESENER, Policy Makers, Darba ņēmēju dalība

Šis pētījums pievēršas darbinieku veselības aizsardzības un darba drošības interešu pārstāvību no pašu pārstāvju, viņu līdzstrādnieku, darba devēju un vadītāju pieredzes. Tā pamatā ir padziļinātas intervijas ar dalībniekiem 143 iestādēs septiņās ES dalībvalstīs: Beļģijā, Igaunijā, Grieķijā, Nīderlandē, Spānijā, Zviedrijā un Apvienotajā Karalistē.

Vairākums šo iestāžu tika apsekots ESENER-2 gaitā. Tās tika vienādi izvēlētas no trīs galvenajiem sektoriem (privātās ražošanas, valsts un privāto pakalpojumu) un trīs lielumu klasēm (mazas, vidējas un lielas). To analīzi pamatoja ar pārskatu par literatūru un papildu intervijām ar informatoriem galvenajās organizācijās, kā arī attiecīgo ESENER-2 datu tālāku kvantitatīvo analīzi.

Lejupielādes
download

Papildu publikācijas par šo tematu