Ar darbu saistītas balsta un kustību aparāta slimības — kāpēc joprojām tik izplatītas? Pierādījumi no literatūras pārskata
04/05/2020 Veids: Ziņojumi 69 lapas

Ar darbu saistītas balsta un kustību aparāta slimības — kāpēc joprojām tik izplatītas? Pierādījumi no literatūras pārskata

Keywords:Campaign 2020-2022, Balsta un kustību aparāta slimības, Policy Makers

Šajā literatūras pārskatā tiek pētīti cēloņi balsta un kustību aparāta slimību (BKAS) nepārtrauktai izplatībai darbinieku vidū ES. Lai gan tiek veikti likumdošanas un profilakses pasākumi, ar darbu saistītu BKAS līmenis joprojām ir augsts.

Autori apzina faktorus, kas ietekmē BKAS izplatību darbaspēka vidū, tostarp darba veida izmaiņas, vecumu un dzimumu, uzvedību un pārliecību veselības jomā, psihosociālos faktorus un sociālekonomiskās atšķirības. Viņi secina, ka mums ir vajadzīgas jaunas metodes BKAS profilaksei, un sniedz ieteikumus.

Te jāmin holistiskākas metodes pieņemšana riska novērtēšanai, apvienojot fiziskos un psihosociālos riskus, kuru dēļ darbiniekiem pastāv BKAS attīstības risks.

Download in:EN

Papildu publikācijas par šo tematu