Sievietes un darbaspēka novecošana: ietekme uz darba aizsardzību – izpētes pārskats – informācijas lapa

Keywords:

Pamatojoties uz pārskatu, šajā informācijas lapā ir sniegti svarīgākie secinājumi attiecībā uz sievietēm, darba aizsardzību un ilgtspējīgu darbu darbaspēka novecošanas kontekstā.

Tajā aplūkotas ar vecumu saistītās atšķirības starp vīriešiem un sievietēm (gan bioloģiskā, gan sociālā nozīmē) un to pārvaldības iespējas, raugoties no darba aizsardzības viedokļa. Saistībā ar ilgtspējīga darba veidošanu vīriešiem un sievietēm ir pausts atbalsts dzīves gājuma pieejai. Tāpat uzsvērts, ka riska novērtējumā jāņem vērā darbinieku vecums un dzimums, lai darbavietā nodrošinātu vienlīdzību, bet darba aizsardzības stratēģijās jāveicina daudzveidības priekšrocības.  

Lejupielādēt in: bg | cs | da | de | el | en | es | et | fi | fr | hr | hu | is | lt | lv | pl | sk | sl | sv |