DDVA speciālistu apmācīšana praksē izmantot ES tiesību aktus par ķīmiskajām vielām
18/06/2018 Veids: Problēmsituāciju analīze 6 lapas

DDVA speciālistu apmācīšana praksē izmantot ES tiesību aktus par ķīmiskajām vielām

Keywords:Bīstamās vielas, Kampaņa 2018-2019

Rumānijas projekta “CONOSCEDE” gadījuma izpētē aprakstīts, kā Norvēģijas eksperti sadarbojās ar Rumānijas kompetentajām iestādēm, lai darba drošības un veselības aizsardzības (DDVA) speciālistiem ļautu labāk izprast un izmantot tiesību aktus par ķīmiskajām vielām, piemēram, REACH un CLP. Apmācību kursu izstrādē izvērtēja un ņēma vērā dalībnieku vajadzības. Projektā izmantoja gan e-mācības, gan mācības klātienē, kuru apvienojums bija sekmīgs, jo palielināja dalībnieku zināšanas un izpratni par tiesību aktiem un to piemērošanu.

Download in:EN

Papildu publikācijas par šo tematu