Zviedrija — darbinieku aizsardzība no potenciāli bīstamu oglekļa nanocauruļu iedarbības ražošanas nozarē
02/11/2019 Veids: Problēmsituāciju analīze 3 lapas

Zviedrija — darbinieku aizsardzība no potenciāli bīstamu oglekļa nanocauruļu iedarbības ražošanas nozarē

Keywords:Kampaņa 2018-2019, Bīstamās vielas, Carcinogens
Veselīgu darbavietu labas prakses balva, 2018.–2019. gads
Balvas saņēmēja organizācija 

Darbavietās palielinās nanomateriālu izmantošana, jo uzņēmumi arvien biežāk izmanto šo materiālu daudzās noderīgās īpašības. Tomēr nav skaidrs, kāda ir šo vielu iedarbība uz darbinieku veselību.

Zviedrijas ražošanas uzņēmums “Atlas Copco Industrial Technique” ir īstenojis profilaktisku pieeju, lai pārvaldītu oglekļa nanocauruļu, kas tiek saražotas darba procesos uzņēmuma testēšanas laboratorijā, iedarbību uz darbiniekiem, uzstādot izgarojumu velkmes skapjus un nosūkšanas iekārtas, lai nodrošinātu, ka darbinieki neieelpo potenciāli bīstamus putekļus.

Šo profilakses pasākumu izstrādē un īstenošanā tika iesaistītas ieinteresētās personas visos līmeņos — vadītāji, par drošību atbildīgie pārstāvji un testēšanas inženieri —, un uzņēmums aktīvi veicina savu klientu un citu uzņēmumu informētību par šo labas prakses piemēru.

Download in:EN | SV

Papildu publikācijas par šo tematu