Piegādes ķēdes un to pašreizējā un nākotnes ietekme uz darba drošību un arodveselību.
15/05/2020 Veids: Diskusiju dokumenti 9 lapas

Piegādes ķēdes un to pašreizējā un nākotnes ietekme uz darba drošību un arodveselību.

Keywords:Jaunie riski

Piegādes ķēde un tās jaunās formas rada būtiskus uzdevumus darbinieku darba drošības un arodveselības (OSH) pārvaldībā un regulēšanā gan pašreizējā, gan turpmākā darba vidē. Tomēr šo uzņēmējdarbības struktūru elementi un attiecības, kas tos virza, liecina arī par potenciālām iespējām uzlabot OSH pārvaldību un atbalstīt to jaunajos scenārijos, kas arvien vairāk raksturo darba vides nākotni. Pamatojoties uz jaunākajiem pētījumu rezultātiem, šajā rakstā aplūkotas gan OSH problēmas, gan iespējas, ko rada piegādes ķēdes loma tagad un nākotnē.

Download in:EN

Papildu publikācijas par šo tematu