Kopsavilkums - Priekšizpēte datorizētas telefonaptaujas izstrādei, lai novērtētu kancerogēnu vielu iedarbību uz darbiniekiem Eiropas Savienībā.
15/12/2017 Veids: Ziņojumi 9 lapas

Kopsavilkums - Priekšizpēte datorizētas telefonaptaujas izstrādei, lai novērtētu kancerogēnu vielu iedarbību uz darbiniekiem Eiropas Savienībā.

Keywords:Kampaņa 2018-2019, Carcinogens, Ar darbu saistītas saslimšanas

Kancerogēnu vielu iedarbībā var rasties vēzis, kas ir nozīmīgākais ar darbu saistītas nāves cēlonis. Uzticami dati par kancerogēnu vielu iedarbību darbavietā ir vitāli svarīgi Eiropas darbinieku drošībai un veselībai. Šajā ziņojumā ir doti priekšizpētes rezultāti apsekojuma izstrādei, par pamatu izmantojot veiksmīgu apsekojumu Austrālijā, kurā apkopota informācija no darbiniekiem, kuri bijuši pakļauti šādai iedarbībai. Iedarbību ES novērtēs, izmantojot apkopotos datus un sistēmu uz algoritmu bāzes.

Pētījumā konstatēja, ka ar saprātīgiem laika un naudas ieguldījumiem Austrālijas apsekojumu varētu pielāgot izmantošanai ES. 

Download in:EN

Papildu publikācijas par šo tematu