Kopsavilkums: kancerogēnu iedarbība un darba izraisīts vēzis. Novērtēšanas pasākumu pārskats.
15/12/2014 Veids: Ziņojumi 27 lapas

Kopsavilkums: kancerogēnu iedarbība un darba izraisīts vēzis. Novērtēšanas pasākumu pārskats.

Keywords:Kampaņa 2018-2019, Bīstamās vielas, Jaunie riski

Šajā kopsavilkumā sniegts īss konstatējumu un ieteikumu pārskats ziņojumam par kancerogēnu iedarbības un darba izraisīta vēža novērtēšanas metodēm. Ir sniegts tabulas veida pārskats par būtiskiem darba faktoriem — ķīmisku, fizikālu un bioloģisku iedarbību —, kā arī citi, iespējams, kancerogēni darba vides apstākļi (piemēram, maiņu darbs un nakts darbs), un tam pievienots īss apraksts par iedarbības novērtēšanas rīkiem un dažām jaunām pieejām, kas paredzētas darba izraisīta vēža attīstības riska novērtēšanai un novēršanai. No ziņojuma sagatavotie ieteikumi ir apkopoti pārskata tabulā, un tajos sniegtas atsauces uz piemēriem valsts, Eiropas un darbavietu līmenī.

Lejupielādēt in:CS | DE | EL | EN | ES | FI | FR | HR | HU | LT | LV | NL | PL | PT | SK | SL

Papildu publikācijas par šo tematu