Kopsavilkums - Bioloģiskie aģenti un arodslimības: literatūras pārskata rezultāti, ekspertu aptauja un uzraudzības sistēmu analīze
21/11/2019 Veids: Literatūras apskati 22 lapas

Kopsavilkums - Bioloģiskie aģenti un arodslimības: literatūras pārskata rezultāti, ekspertu aptauja un uzraudzības sistēmu analīze

Keywords:Bīstamās vielas, Biological agents, Ar darbu saistītas saslimšanas

Šis ziņojums ir daļa no liela projekta, kura mērķis ir novērst riskus, ko darbavietā rada bioloģiskie aģenti. Projekta mērķis ir palielināt informētību par apdraudējumu risku darbā, sniegt vairāk informācijas par saistītajām veselības problēmām un atbalstīt centienus tās novērst.

Lasot ziņojumu, var iepazīties ar zinātniskās literatūras pārskata rezultātiem, ekspertu aptauju un atsevišķu sistēmu analīzi, ko Eiropas Savienības dalībvalstis izmanto slimību un ekspozīciju uzraudzībai. Tajā ir novērtētas esošās zināšanas par šo tematu, tostarp par jauniem un potenciāliem riskiem, ir konstatētas nepilnības datos un sniegti ieteikumi, kā uzlabot šo plaši izplatīto, bet nepietiekami izprasto risku uzraudzību un novēršanu.

Download in:EN

Papildu publikācijas par šo tematu