Slovēnija: Darbinieku ekspozīcijas kontrole attiecībā uz mājsaimniecības ierīču ražošanas procesos izmantotām bīstamām vielām
02/11/2019 Veids: Problēmsituāciju analīze 3 lapas

Slovēnija: Darbinieku ekspozīcijas kontrole attiecībā uz mājsaimniecības ierīču ražošanas procesos izmantotām bīstamām vielām

Keywords:Kampaņa 2018-2019, Bīstamās vielas
Veselīgu darba vietu labas prakses balvu konkurss, 2018.–2019. gads
Apbalvotā organizācija 

Slovēnijas ražošanas uzņēmums Gorenje, d.d., iesaistot vadību, darbiniekus un to pārstāvjus, kā arī daudznozaru ekspertu grupu, izmanto sistemātisku un sadarbīgu pieeju, lai noteiktu un likvidētu riskus, ko rada bīstamas vielas.

Nomainot aprīkojumu un procesus, kā arī uzlabojot ķīmisko vielu pārvaldību un uzraudzību, uzņēmums ir samazinājis izmantoto ķīmisko vielu skaitu un to darbinieku skaitu, kuri saskaras ar šīm vielām, kā arī pazeminājis viņu ekspozīcijas līmeni. Uzņēmums dara vairāk, nekā prasīts tiesību aktos. Tas ir apņēmies pastāvīgi uzlabot darbinieku drošību un veselību, kā arī izplata iegūtās zināšanas citiem uzņēmumiem visā Slovēnijā.

Download in:EN | SL

Papildu publikācijas par šo tematu