Darba drošība ES mikrouzņēmumos un mazos uzņēmumos. No politikas līdz praksei – labas prakses piemēru apraksts
20/12/2017 Veids: Ziņojumi 283 lapas

Darba drošība ES mikrouzņēmumos un mazos uzņēmumos. No politikas līdz praksei – labas prakses piemēru apraksts

Keywords:Microenterprises

Šajā ziņojumā ir atlasīti gadījumu izpētes rezultāti par sekmīgu pieeju mikrouzņēmumiem un maziem uzņēmumiem (MMU), lai palīdzētu tiem uzlabot darba drošību un veselības aizsardzību (OSH). Vairāk nekā 40 iedvesmojošu piemēru no 12 ES dalībvalstīm ir grupēti pēc tematiem, piemēram, daudzdimensiju stratēģijas un iniciatīvas, ko īstenojuši ar OSH nesaistīti starpnieki. Šis ziņojums sagatavots, lai parādītu – lai gan darba drošības un veselības aizsardzības pārvaldība varētu radīt grūtības MMU, iniciatīvas darba aizsardzības uzlabošanai MMU var būt sekmīgas un piemērojamas dažādās valstīs un nozarēs. Apkopojot un analizējot šos gadījumu izpētes rezultātus, ziņojumā mēģināts atbildēt uz būtiski svarīgu jautājumu: „Kurš strādā, kura labā strādā un kādos apstākļos strādā?”

Lejupielādes
download

Papildu publikācijas par šo tematu