Darba aizsardzība mikrouzņēmumos un mazos uzņēmumos ES — trīsgadu SESAME projekta galīgais ziņojums
19/06/2018 Veids: Ziņojumi 103 lapas

Darba aizsardzība mikrouzņēmumos un mazos uzņēmumos ES — trīsgadu SESAME projekta galīgais ziņojums

Keywords:Microenterprises

Šajā ziņojumā ir izklāstīti SESAME projekta (trīsgadu projekta, kurā pētīja darba aizsardzības jomu mikrouzņēmumos un mazos uzņēmumos (MMU) Eiropā) galīgās analīzes rezultāti. Analīzes galvenais mērķis bija noteikt “kas darbojas, kā labā un kādos kontekstos”.

Viens no šā pētījuma galvenajiem ieteikumiem ir tāds, ka ir jāstiprina un jāuztur valsts regulēšanas un pārbaudes sistēmas ES visās dalībvalstīs. Analīzē ir arī norāde uz arodbiedrību un darba devēju organizāciju iesaisti tādas politikas izstrādē, ar ko var ietekmēt MMU, uzlabot darba aizsardzības integrāciju konkrētu nozaru izglītības sistēmā un nodrošināt MMU ilgtspējīgus, viegli piemērojamus un pārnesamus risinājumus.

Lejupielādes
download

Papildu publikācijas par šo tematu