Drošāks un veselīgāks darbs jebkurā vecumā — valstu uzskaites pārskati: Latvija
14/03/2016 Veids: Ziņojumi 28 lapas

Drošāks un veselīgāks darbs jebkurā vecumā — valstu uzskaites pārskati: Latvija

Keywords:Novecošana un DDVA

Valstu uzskaites pārskatos ir aplūkotas dalībvalstu un EBTA valstu politikas, stratēģijas un programmas, ar kurām risina problēmas saistībā ar novecojošu darbaspēku darba drošības un veselības aizsardzības (DDVA) jomā, kā arī politikas jomās, kas ietekmē DDVA. Te jāmin, piemēram, nodarbinātība, sociālās lietas, sabiedrības veselība un izglītība, tostarp, politikas, stratēģijas un programmas saistībā ar rehabilitāciju / atgriešanos darbā. Ziņojumos ir aplūkoti politikas sasniegumi un Eiropas iniciatīvas demogrāfisko pārmaiņu jautājuma risināšanai.

Lejupielādes
download

Papildu publikācijas par šo tematu