Darbavietu pārvaldības DDVA jomā, psihosociālā riska veidu un darbinieku līdzdalības izpratne ar Eiropas uzņēmumu apsekojuma par jaunajiem un nākotnes riska veidiem (ESENER) palīdzību. –Četru sekundārās analīzes ziņojumu kopsavilkums
17/04/2012 Veids: Ziņojumi 16 lapas

Darbavietu pārvaldības DDVA jomā, psihosociālā riska veidu un darbinieku līdzdalības izpratne ar Eiropas uzņēmumu apsekojuma par jaunajiem un nākotnes riska veidiem (ESENER) palīdzību. –Četru sekundārās analīzes ziņojumu kopsavilkums

Keywords:Emerging risks, ESENER, Leadership, Risku novērtēšana, Statistika

Veicot 36 000 interviju, ESENER savāca milzīgu apjomu salīdzināmu datu par to, kā Eiropas darbavietās rūpējas par veselību un drošību. Tāpat kā 2010. gadā publicētie galvenie secinājumi, šie dati ļauj veikt padziļinātu statistikas analīzi un noteikt pastāvošās nepilnības. Tādēļ tika veikti četri sekundārās analīzes projekti, kuros ESENER apsekojumā gūtie dati tika pētīti plašāk, un šo projektu rezultāti ir sniegti šajā kopsavilkumā. Minētajos četros ziņojumos likts uzsvars uz: darba drošības un veselības aizsardzības pārvaldība; darbinieku pārstāvība un konsultēšana veselības un drošības jomā; ar psihosociālā riska veidu efektīvu pārvaldību saistītie faktori; psihosociālā riska veidu pārvaldība— virzītāji, šķēršļi, vajadzības un īstenotie pasākumi.

Lejupielādes
download

Papildu publikācijas par šo tematu