REACH 2018 — aicinājums rīkoties!
07/05/2018 Veids: Reklāmas materiāli 2 lapas

REACH 2018 — aicinājums rīkoties!

Keywords:Bīstamās vielas, Kampaņa 2018-2019
REACH regula paredz, ka uzņēmumiem,
kas ražo vai importē ķīmiskās vielas ES,
Islandē, Norvēģijā vai Lihtenšteinā apjomos,
kas nav mazāki par vienu tonnu gadā, ir
tās jāreģistrē ECHA. Ja informācija par
ķimikālijas bīstamajām īpašībām nav pieejama,
tā ir jāsagatavo, un vajadzības gadījumā ir
jāatjaunina drošības datu lapas.
Lejupielādes
download

Papildu publikācijas par šo tematu