Psihosociālie faktori ar darbu saistītu balsta un kustību aparāta slimību (BKAS) profilaksē

Keywords:

Ar darbu saistīti balsta un kustību aparāta traucējumi (BKAS) parasti ir saistīti ar fiziska riska faktoriem, piemēram, smagām slodzēm vai atkārtotām kustībām; tomēr būtiska nozīme var būt psihosociālajiem faktoriem. Tie ne tikai palielina BKAS attīstības vai saasināšanās risku, bet var būt arī šķērslis darba atsākšanai.

Šajā informācijas lapā ir norādīti psihosociālie faktori, kas saistīti ar BKAS, piemēram, pārmērīga darba slodze un nepietiekams sociālais atbalsts, un izskaidrota šo stresoru ietekme uz mūsu fizioloģiju. Tas liecina, ka galvenais faktors to ietekmes mazināšanai ir holistiska, līdzdalīga pieeja riska novērtēšanai darbavietā, kurā gan fiziskie, gan psihosociālie faktori tiek ņemti vērā kopā.

Lejupielādēt in: de | el | en | fi | fr | hr | hu | is | mt | nl | no | pt |