No politikas uz praksi: politikas, stratēģijas, programmas un pasākumi darba aizsardzības atbalstam mikrouzņēmumos un mazajos uzņēmumos
20/12/2017 Veids: Ziņojumi 99 lapas

No politikas uz praksi: politikas, stratēģijas, programmas un pasākumi darba aizsardzības atbalstam mikrouzņēmumos un mazajos uzņēmumos

Keywords:Microenterprises

Šajā ziņojumā ir sniegts pārskats par to, kā mikrouzņēmumiem un maziem uzņēmumiem (MMU) var palīdzēt īstenot darba aizsardzību.

MMU ir īpaši grūti noteikt un pārvaldīt riskus un īstenot labas stratēģijas darba aizsardzībai. Šajā ziņojumā ar labas prakses piemēriem no dažādām 12 ES valstīm ir parādīts, kā dažādi starpnieki, iestādes un darba aizsardzības iestādes var uzrunāt un atbalstīt MMU. Ziņojumā analizēta arī pieredze, kas gūta saistībā ar darba aizsardzības starpniekiem, kuri strādā ar MMU, izmantojot darbseminārus un intervijas deviņās ES dalībvalstīs: Beļģijā, Dānijā, Igaunijā, Francijā, Vācijā, Itālijā, Rumānijā, Zviedrijā un Apvienotajā Karalistē.

Ir skaidrs, ka nav tāda risinājuma, ko varētu piemērot visos gadījumos, lai garantētu darbinieku drošību un veselības aizsardzību pat vismazākajā darbavietā — visefektīvākais risinājums, visticamāk, būs dažādu līdzekļu un iniciatīvu kombinācija, kas pielāgota katra uzņēmuma konkrētajām vajadzībām.

Vēl ir jāiegulda liels darbs, lai uzlabotu darba aizsardzību vairumā MMU darbavietu un nozaru. Pamatojoties uz šajā ziņojumā aplūkotajiem piemēriem, ir izvirzīti ieteikumi turpmākajai politikas attīstībai.

Lejupielādes
download

Papildu publikācijas par šo tematu