OiRA popularizēšana Francijā
29/03/2018 Veids: Problēmsituāciju analīze 4 lapas

OiRA popularizēšana Francijā

Keywords:HORECA, OiRA, Autotransports

Francijas mikrouzņēmumi un mazie uzņēmumi (MMU) ir guvuši plašu informāciju par OiRA rīkiem (izstrādājis institūts INRS), kas iedrošinājis tos veikt riska novērtējumu. Šajā gadījuma izpētē ir apkopoti pasākumi, kas veikti autopārvadājumu un restorānu nozarē, lai sniegtu MMU informāciju par darba drošību un arodveselību.

Kopsavilkumā ir sniegta pamatinformācija par minētajām nozarēm un ierosmes saistībā ar abu rīku galveno izmantošanas jomu.

Tajā ir aplūkota dažādu partneru iesaistīšanās procesā un ir apzināti veiksmes faktori.

Download in:EN

Papildu publikācijas par šo tematu