<i>OiRA</i> starptautiskam uzņēmumam
26/02/2020 Veids: Problēmsituāciju analīze 3 lapas

<i>OiRA</i> starptautiskam uzņēmumam

Keywords:OiRA

Šajā gadījuma pētījumā aplūko, kā starptautisks automobiļu ražotājs ir sekmīgi pielāgojis EU-OSHA OiRA programmatūru, lai atbalstītu koordinētu uzņēmuma mēroga riska novērtējumu. Lai gan programmatūra sākotnēji tika izstrādāta mikrouzņēmumiem un maziem uzņēmumiem, šis piemērs apliecina OiRA daudzveidību. Tas aplūko problēmas, ar kādām uzņēmums sākotnēji saskārās, kā arī sasniegumus un iespējas, ko radījusi programmatūras ieviešana, tostarp izmaksu ietaupījumus, darbinieku iesaistīšanās veicināšanu un potenciālu programmatūras izstrādei vairākās valodās. Gadījuma pētījumā arī uzsvērts, kā šo uzņēmuma OiRA programmatūras pielāgošanas pieeju var nodot, piedāvājot citiem potenciālajiem starptautiskajiem uzņēmumiem.

Download in:EN

Papildu publikācijas par šo tematu