Interaktīvs riska novērtēšanas rīks <i>(IRAT)</i> Īrijā: <i>BeSMART</i>
24/09/2018 Veids: Problēmsituāciju analīze 5 lapas

Interaktīvs riska novērtēšanas rīks <i>(IRAT)</i> Īrijā: <i>BeSMART</i>

Keywords:OiRA

Visiem darba devējiem ir jānovērtē riski savā darbā un, “ciktāl tas ir pamatoti paredzams”, jāidentificē visi apdraudējumi, kas var izraisīt nelaimes gadījumus vai pasliktināt veselību. BeSMART ir interaktīvs tīmekļa rīks, kas ir izveidots, lai MVU varētu izpildīt šīs juridiskās prasības, sagatavojot un reģistrējot darba aizsardzības riska novērtējumus.

Gadījuma izpēte raksturo BeSMART attīstības ceļu – kopš tā izveides 2010. gadā līdz šim brīdim tas ir uzrunājis vairāk nekā ceturto daļu visu Īrijas MVU ar aptuveni 43 000 reģistrēto lietotāju. Šajā gadījuma izpētē arī sīkāk aplūkoti BeSMART un citu interaktīvu riska novērtēšanas tiešsaistes rīku nākotnes izaicinājumi, kā arī šādu rīku panākumu faktori.

Download in:EN

Papildu publikācijas par šo tematu