Informācijas lapa: Ražotie nanomateriāli darbavietā
03/10/2018 Veids: Informatīvās lapas 8 lapas

Informācijas lapa: Ražotie nanomateriāli darbavietā

Keywords:Nanomateriāli, Bīstamās vielas, Kampaņa 2018-2019

Šajā informācijas lapā ir dots pārskats, kā apieties ar ražotajiem nanomateriāliem darbavietā. Šie materiāli, kas satur ļoti sīkas daļiņas, ir potenciāli toksiski.

Informācijas lapā ir dota sīka informācija par ES tiesību aktiem, pētīta nanomateriālu iespējamā ietekme uz veselību, sniegti noderīgi ieteikumi darba devējiem, kā novērst vai mazināt to iedarbību uz darbiniekiem, kā arī aprakstīti galvenie iedarbības ceļi: ieelpošana, kontakts ar ādu un norīšana. Lai novērstu vai mazinātu nanomateriālu iedarbību, var izmantot STOP principu, un informācijas lapā ir minēti praktiski pasākumi, ko var izmantot atbilstoši šim principam.

Download in:BG | DA | DE | EN | ES | FI | FR | HU | IS | IT | LT | NL | PL | PT | SK | SL | SV

Papildu publikācijas par šo tematu