Veselībai nekaitīgu darbavietu labas prakses balvu konkurss, 2016.-2017. gads
26/04/2017 Veids: Problēmsituāciju analīze 44 lapas

Veselībai nekaitīgu darbavietu labas prakses balvu konkurss, 2016.-2017. gads

Keywords:Novecošana un DDVA, Campaign 2020-2022, Campaign 2016-2017

EU-OSHA rīko Veselībai nekaitīgu darbavietu labas prakses balvu konkursu kā daļu no kampaņas “Drošs un veselīgs darbs jebkurā vecumā”. Ar kampaņu tiek veicināts ilgtspējīgs darbs un veselība vecumdienās tieši no darba dzīves sākuma, un balvu mērķis ir atpazīt uzņēmumus un organizācijas, kas parādījušas izcilas un inovatīvas metodes ilgtspējīga darba veicināšanā novecojoša darbaspēka kontekstā.

Šajā bukletā apkopotajos piemēros ir redzami rezultāti un priekšrocības, ko organizācija var panākt, ja tā lūkojas tālāk par darba aizsardzības juridiskajām pamatprasībām un atzīst potenciālu gādāt par darbinieku veselību visā viņu darba dzīves garumā.

Download in:CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HU | IT | LT | LV | NL | NO | PL | PT | SK | SL

Papildu publikācijas par šo tematu