Darbības ar dezinficētajiem konteineriem ostās — veselības riski un preventīvi pasākumi
10/04/2018 Veids: Ziņojumi 54 lapas

Darbības ar dezinficētajiem konteineriem ostās — veselības riski un preventīvi pasākumi

Keywords:Nelaimes gadījumu profilakse, Bīstamās vielas, Transports

Šajā ziņojumā ir atklāti iespējamie drošības un veselības riski, ko rada ostās veiktās darbības ar konteineriem, kuri ir dezinficēti, izmantojot pesticīdus.

Ziņojuma autori analizē tiesību aktus, nosaka riskus un apraksta preventīvu pasākumu un stratēģiju praktiskus piemērus. Viņi secina, ka mūsu zināšanas šajā jomā ir nepilnīgas. Tā kā nav pilnīgas dokumentācijas par negatīvo ietekmi uz veselību un dezinficētie konteineri ļoti retos gadījumos ir marķēti, šī problēma nav arī pietiekami novērtēta.

Ziņojuma autori iesaka vispirms veikt kontroles pasākumus, piemēram, riska novērtējumu pirms konteineru atvēršanas, ostā ienākušo konteineru ikdienas pārbaudes, kā arī pasākumus, kas nodrošinātu, ka tiek izpildīti noteikumi par konteineru marķēšanu.

Download in:EN

Papildu publikācijas par šo tematu