Darbības ar dezinficētajiem konteineriem ostās — veselības riski un preventīvi pasākumi
21/11/2018 Veids: Diskusiju dokumenti 10 lapas

Darbības ar dezinficētajiem konteineriem ostās — veselības riski un preventīvi pasākumi

Keywords:Risku novērtēšana, Ar darbu saistītas saslimšanas, Bīstamās vielas

Šajā ziņojumā aplūkoti iespējamie drošības un veselības riski, ko rada ostās veiktās darbības ar konteineriem, kuri ir dezinficēti, izmantojot pesticīdus.

Ziņojuma autori pārskata starptautiskos tiesību aktus un literatūru (zinātniskas publikācijas, kā arī pamatnostādnes un rakstus), identificē darba aizsardzības riskus un sniedz preventīvu pasākumu un stratēģiju praktiskus piemērus. Viņi secina, ka mūsu zināšanās, kā arī preventīvo pasākumu praksē ir būtiskas nepilnības. Tā kā nav pilnīgas dokumentācijas par negatīvo ietekmi uz veselību un dezinficētie konteineri ļoti retos gadījumos ir pareizi marķēti, šī problēma nav arī pietiekami novērtēta.

Autori iesaka vispirms veikt kontroles pasākumus, piemēram, riska novērtējumu pirms konteineru atvēršanas, ostā ienākušo konteineru ikdienas pārbaudes, kā arī pasākumus, kas nodrošinātu, ka tiek izpildīti noteikumi par konteineru marķēšanu.

Download in:BG | CS | DE | EL | EN | ES | HR | LT | SV

Papildu publikācijas par šo tematu